Export

Serveis:Grafic Export Cat

  • Anàlisis de l’empresa i producte o servei a exportar.
  • Investigació i identificació de mercats.
  • Estratègies de penetració als mercats seleccionats.
  • Gestió de les exportacions, logística i cobraments.
  • Assessorament en contractes comercials internacionals.
  • Coordinació amb duanes i documentació (D.U.A).
  • Posicionament i branding.

La nostra proposta es la creació d’un departament d’exportació extern, també anomenat outsourcing, amb la finalitat de portar els seus productes o serveis als mercats internacionals o be obrir i optimitzar nous mercats.

El nostre valor afegit és el know-how en l’activitat exportadora de la mà d’experts professionals amb una amplia experiència i capacitat de gestió. El nostre servei consistirà doncs en exportar el seu producte o servei als mercats seleccionats aplicant tot el nostre coneixement i maximitzant el seu benefici. D’aquesta manera els nostres clients redueixen la inversió i per tant el risc.

Els nostres clients són microempreses o pimes que creuen que els seus productes o serveis tenen potencial per ser exportats. A partir d’aquest punt analitzem una serie de variables per veure la viabilitat d’exportar el seu producte.

Aquesta anàlisi comença amb una serie de preguntes, algunes d’elles són:

Per on començo? És el meu producte suficientment competitiu per ser exportat? Haig d’adaptar el meu producte als nous mercats? Qui són les meus clients potencials? Quines són les possibles barreres d’entrades que em trobaré? Existeixen possibilitats de creixement reals en aquests mercats? Existeixen ajuts governamentals o ens trobarem amb limitacions?

Un cop analitzat s’ha d’estudiar el pas a seguir per la penetració del nostre producte o servei ens els països seleccionats mitjançant una serie d’operacions estratègiques que requereixen dedicació, experiència i professió. S’ha de trobar el millor camí per fer arribar el producte als futurs nous mercats.grafic fletxes

Estem compromesos a oferir resultats mesurables als nostres clients, els mateixos que confien en nosaltres per gestionar, avaluar i optimitzar els seus ingresos provinents dels mercats exteriors on amb els resultats ambdos guanyem.

Oferim les millors pràctiques, necessàries per maximitzar els seus beneficis. Commercat actuarà com el seu departament d’exportació, ja sigui totalment o parcialment.